מגשרים אופטיים Multi-mode

מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 1 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 1 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160107
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 2 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 2 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160100
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 3 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 3 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160190
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 5 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 5 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160155
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 10 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 10 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160156
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 15 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 15 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160157
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 20 מטר
מגשר אופטי ST-ST M.M באורך 20 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160158
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 2מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 2מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160101
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 3מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 3מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160180
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 5 מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 5 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160181
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 1 מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 1 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160182
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 10 מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 10 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160195
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 15 מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 15 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160196
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 20 מטר
מגשר אופטי SC-ST M.M 2mm באורך 20 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160197
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 1 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 1 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160183
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 2 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 2 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160145
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 3 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 3 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160170
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 5 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 5 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160171
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 10 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 10 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160172
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 15 מטר
מגשר אופטי SC-SC M.M 2mm באורך 15 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160173
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 1 מטר
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 1 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160116
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 2 מטר
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 2 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160133
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 3 מטר
מגשר אופטי SC-LC M.M 2mm באורך 3 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160111
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 5 מטר
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 5 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160112
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 10 מטר
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 10 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160144
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 15 מטר
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 15 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160115
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 20 מטר
מגשר אופטי LC-SC M.M 2mm באורך 20 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160105
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 1 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 1 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160148
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 2 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 2 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160134
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 3 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 3 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160135
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 5 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 5 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160131
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 10 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 10 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160117
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 15 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 15 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160130
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 20 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm באורך 20 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160118
כבל אופטי LC-LC באורך OM3 באורך 0.3 מטר
כבל אופטי LC-LC באורך OM3 באורך 0.3 מטר 0.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160152
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 1 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 1 מטר 43.00  37.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160153
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 2 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 2 מטר 43.00  37.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160149
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 3 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 3 מטר 45.00  39.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160350
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 5 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 5 מטר 52.00  45.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160351
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 10 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 10 מטר 70.00  61.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160352
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 15 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 15 מטר 90.00  78.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160356
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 20 מטר
מגשר אופטי LC-LC M.M 2mm OM3 באורך 20 מטר 108.00  94.00   צפה במוצר
מק"ט: 10160354