כבלים למדפסות בממשק מקבילי PARRALLEL

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 5 מטר

כבלי מחשב

כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLE...

כבלי מחשב

כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLE...

כבלי מחשב

כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLE...

כבלי מחשב

כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLE...

כבלי מחשב

כבל מדפסת IEEE-1284 י CENT36-DB25 באו...

כבלי מחשב

כבל מדפסת IEEE-1284 י CENT36-DB25 באו...

כבלי מחשב

כבל מדפסת מקבילי DB25-CENT36 PARRALLE...

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 3 מטר

כבלי מחשב

כבל מאריך DB9 ז-נ 1:1 באורך20 מטר

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 8 מטר

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 10 מטר

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 12 מטר

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-ז 1:1 15 מטר

כבלי מחשב

כבל קישור DB25 ז-נ 1:1 3 מטר

כבלי מחשב

כבל מדפסת IEEE1284 A-C באורך 1.8 מטר

כבלי מחשב

כבל מדפסת IEEE1284 A-C באורך 10 מטר

כבלי מחשב

כבל מדפסת IEEE-1284 י CENT36-DB25 באו...