כבלי IEEE1394

כבלי מחשב

כבל4P/M - 6P/M IEEE1394 באורך 4.5 מ&...

כבלי מחשב

כבל 6P - 6P UL1394 באורך 4.5 מ'

כבלי מחשב

כבל 6P - 4P UL1394 באורך 2 מ'

כבלי מחשב

כבל 4P - 4P UL1394 באורך 2 מ'

כבלי מחשב

כבל 6P - 6P UL1394 באורך 2 מ'