מגרות נשלפות לניהול ארון שרתים

OXCA - פתרונות KVM

מגירה לניהול מסד 17" מסילה כפולה

OXCA - פתרונות KVM

מגירה "17 עם KVM 16P מובנה

OXCA - פתרונות KVM

מגירה לניהול מסד "17