מפצל בורר VGA

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מקור אחד לשמונה מסכים VGA

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מקור אחד לארבעה מסכים VGA

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מקור אחד לשני מסכים VGA