כבלי רשת CAT5E בצבעים

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 1.5 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 1 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 1.5 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 2 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 3 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 5 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 10 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E כחול 0.5 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 1 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E באורך 1 מטר סגול

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 2 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 3 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 5 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 10 מ'

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך צהוב CAT5E באורך 2M

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך צהוב CAT5E באורך 1M

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך צהוב CAT5E באורך 5M

כבלי מחשב

כבל RJ45 מסוכך CAT5E ירוק 0.5 מ'