מערכות KVM מודולריות

MINICOM, kvm solution

מערכת PHANTOM לשליטה על שרתים