כבלי SATA ו- PATA

כבלי מחשב

מפצל מתח 4 פין ז' ל 2XSATA נ...

כבלי מחשב

כבל SATA באורך 1 מ

כבלי מחשב

כבל SATA באורך 0.8 מ

כבלי מחשב

כבל SATA באורך 0.5 מ

כבלי מחשב

כבל ESATA - SATA ז-ז 1.8 מ

כבלי מחשב

כבל ESATA - SATA ז-ז 1 מ

כבלי מחשב

כבל ESATA ז-ז 1.8 מ

כבלי מחשב

כבל ESATA ז-ז 1 מ

כבלי מחשב

כבל SATA, בצד אחד 90°, 1מ

כבלי מחשב

כבל SATA, בצד אחד 90°, 0.8מ

כבלי מחשב

כבל SATA, בצד אחד 90°, 0.5מ

כבלי מחשב

כבל שטוח ATA133 שלושה מחברים 80 סמ

כבלי מחשב

כבל שטוח ATA133 שלושה מחברים 46 סמ

כבלי מחשב

כבל מתח מ SATA לארבע פינים 90°

כבלי מחשב

כבל מתח מ SATA לארבע פינים