פתרונות חומרה - CLASSNET

MINICOM, כיתות לימוד

מערכת שליטה לכיתות לימוד

MINICOM, כיתות לימוד

מערכת שליטה לכיתת לימוד כולל אודיו