מפצלי HDMI

AV LINK

מפצל HDMI לשמונה מסכים

AV LINK

מפצל HDMI לארבע מסכים

AV LINK

מפצל HDMI לשני מסכים