כבל קישור מקלדת + עכבר

כבלי מחשב

כבל קישור מקלדת סגול 10 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור עכבר PS2 ירוק 10 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור מקלדת PS2 סגול 5 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור מקלדת PS2 סגול 3 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור עכבר PS2 ירוק 5 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור עכבר PS2 ירוק 3 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור מקלדת PS2 סגול 1.8 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור עכבר PS2 ירוק 1.8 מ'