מאריכי מתח

כבלי מתח

מאריך מתח 220V ז-נ 5 מטר

כבלי מתח

מאריך מתח 220V ז-נ 3 מטר

כבלי מתח

מאריך מתח 220V ז-נ 1.8 מטר