כבלים מאריכים למקלדת PS2 סגול

כבלי מחשב

מאריך מקלדת PS2 סגול 15 מ'

כבלי מחשב

מאריך מקלדת PS2 סגול 10 מ'

כבלי מחשב

מאריך מקלדת PS2 סגול 5 מ'

כבלי מחשב

מאריך מקלדת PS2 סגול 3 מ'

כבלי מחשב

מאריך מקלדת PS2 סגול 1.8 מ'