שקעי רשת

מחברים, מכסים ומתאמים

מתאם RJ45 נ-נ, מסוכך לפנל

מחברים, מכסים ומתאמים

מפצל T ל RJ45

מחברים, מכסים ומתאמים

שקע RJ45, מסוכך CAT5E, מסוכך קרונה.

מחברים, מכסים ומתאמים

שקע RJ45, מסוכך CAT5E, רגיל.

מחברים, מכסים ומתאמים

שקע CAT6 נקבל לפנל

מחברים, מכסים ומתאמים

מחבר RJ45 נ-נ לפנל מסוכל