ארונות תקשורת

פתרונות תשתית

מחזיק "19 4U, ללא דלת.

פתרונות תשתית

ארון תקשורת 20U.

פתרונות תשתית

ארון תקשורת 15U.

פתרונות תשתית

ארון תקשורת 10U.

פתרונות תשתית

ארון תקשורת 6U, עומק 300.

פתרונות תשתית

ארון תקשורת 6U, עומק 400.

פתרונות תשתית

סט ארבעה ברגים + אומים לארון