כבלים מאריכים לעכבר PS2 ירוק

כבלי מחשב

מאריך עכבר PS2 ירוק 15 מ'

כבלי מחשב

מאריך עכבר PS2 ירוק 10 מ'

כבלי מחשב

מאריך עכבר PS2 ירוק 5 מ'

כבלי מחשב

מאריך עכבר PS2 ירוק 3 מ'

כבלי מחשב

מאריך עכבר PS2 ירוק 1.8 מ'