ממירי אות

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

ממיר מ - VGA ל - DVI

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

ממיר מ - DVI ל - VGA