כבלים מאריכים למקלדת / עכבר PS2

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 25 מ...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 20 מ...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 15 מ...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 10 מ...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 5 מ'...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 3 מ'...

כבלי מחשב

מאריך מקלדת / עכבר PS2 באורך 1.8 מ�...