כבלי VGA

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 5 מ' ז-...

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3 מ' 3+8

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 25 מ' 3+8

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 30 מ' 3+8

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 3 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 10 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 15 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 20 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 1.8 מ' 3+8

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 3 מ' ז-...

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 30 מ'

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 15 מ' ז...

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 20 מ' ז...

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 5 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 3+4 25 מ'

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 10 מ' 3+8

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 15 מ' 3+8

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 10 מ' ז...

כבלי מחשב

מאריך מסך VGA איכותי 20 מ' 3+8

כבלי מחשב

כבל קישור VGA איכותי 3+4 1.5 מ' ...