מחברי RCA

מחברים, מכסים ומתאמים

מחבר RCA זכר זהב אדום 7 מ"מ

מחברים, מכסים ומתאמים

מחבר RCA זכר זהב שחור 7 מ"מ