כבלי מסך SVGA ראש פריק להשחלה

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 40 מ...

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 30 מ...

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 25 מ...

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 20 מ...

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 15 מ...

כבלי מחשב

כבל קישור SVGA + מחבר ומכסה, 10 מ...