מפצלי DVI

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מבצע: מפצל לשמונה מסכי DVI בו זמנית

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל לארבעה מסכי DVI בו זמנית

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל לשני מסכי DVI בו זמנית