מפצלי VGA

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל מסך ל - 16 בו זמנית 400MHZ

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל מסך ל - 8 בו זמנית 300MHz

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל מסך ל - 4 בו זמנית 300MHz

SMART VIEW - מפיץ בלעדי

מפצל מסך ל - 2 בו זמנית 300MHz